Przedszkole_nr_244_01
Przedszkole_nr_244_02
Baner 3_small
Przedszkole_nr_244_03
Przedszkole_nr_244_04

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa
Tel: (22) 843 30 49
e-mail: przedszkole.nr.244@gmail.com

Aktualności

Konkurs logopedyczny 2022
24 marca 2022

Zakończył się VII konkurs logopedyczny „Łamańce językowe czyli … Puszek Okruszek, bardzo go lubię przyznać to ...

Pomoc dla Ukrainy
20 marca 2022

Szanowni Państwo! Informujemy ,że dzięki pomocy pracowników przedszkola i osób współpracujących udało się zakupić za kwotę 500 zł ...

Pola Nadziei dla Ukrainy
3 marca 2022

Szanowni Państwo, trwają Pola Nadziei. Sadząc jesienią nasze żonkilowe cebule nie wiedzieliśmy w jakich okolicznościach będą ...

Linki

RODO

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) (dalej „RODO”), informuję:
 
 1. Administratorem Państwa danych jest Dyrektor Przedszkola Nr 244 z którym można skontaktować się za pośrednictwem: 
 • korespondencji drogą pocztową: ul. Niegocińska 9, 02-698 Warszawa;
 • korespondencji drogą poczty elektronicznej: przedszkole.nr.244@neostrada.pl
 • telefonicznie – centrala: 22 843 30 49, faks: 22 843 30 49.
   
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego iod@dbfomokotow.pl lub telefonicznie: 723 243 678.
   
 2. rzetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa, zadań realizowanych w interesie publicznym oraz innych zadań określonych w przepisach odrębnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”, w związku z art. 51 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).
   
 3. Dyrektor Przedszkola Nr 244 „Niegocińskie Skrzaty”  co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza ustawowo uprawnionym, właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw lub którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. Dyrektor Przedszkola Nr 244 nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
   
 4. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez czas określony w odrębnych przepisach, m. in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
   
 5. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   
 6. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
   
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
   
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy przez Dyrektora Przedszkola Nr 244. W niektórych sprawach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
   
 9. Dyrektor Przedszkola Nr 244 „Niegocińskie skrzaty” nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu profilowania.
 

Kontakt

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"

ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa

Tel: (22) 843 30 49
E-mail: przedszkole.nr.244@gmail.com

 

 

Strona stworzona przez firmę Media ISQ  

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.