Przedszkole_nr_244_01
Przedszkole_nr_244_02
Baner 3_small
Przedszkole_nr_244_03
Przedszkole_nr_244_04

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa
Tel: (22) 843 30 49
e-mail: przedszkole.nr.244@neostrada.pl

Projekt edukacji zdrowotnej

 

 

To piramida żywieniowa zdrowego przedszkolaka!


Zachęcamy wszystkich do zapoznania sie z naszymi planami związanymi z edykacją zdrowotną Niegocińskich Skrzatów!

Jedz zdrowo bo ..warto!

 
 
 
 

"Projekt edukacji zdrowotnej"

„Wiem , co jem”.

Opracowały:
mgr Barbara Falacińska
mgr Agnieszka Pawlikowska
Michalina Lewandowska

Podstawą projektu jest przekonanie, że wiek przedszkolny to czas , w którym kształtują się preferencje smakowe i upodobania żywieniowe , które mają ogromny wpływ na dalsze  życie człowieka. Prawidłowe żywienie decyduje o zdrowiu dziecka i jego rozwoju , a racjonalne odżywianie ma ogromny wpływ na jego aktywność psychofizyczną i fizyczną.

Koncepcja projektu:

 1. Podstawa prawna
 1. Ustawa z 07 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 nr 256,poz. 2572 ze zm.)
 2. Ustawa z 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela ( tj. Dz.U.z 2014r poz.191 , 1198 ze zm.)
 3. Rozporządzenie MEN z 30 maja 2014r  zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach Szkół (Dz. U z 2014r poz. 803)
 4. Rozporządzenie Ministra zdrowia z 26 sierpnia 2015r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań , jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach( Dz. U z 2015r poz. 1256)
 5. Zarządzenie Nr 6244 /2014 Prezydenta m.st. warszawy z 27.06.2014r w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
   
 1. Adresaci – dzieci 3-6 lat , rodzice , pracownicy przedszkola
   
 2. Cele projektu:

Cele główne:  

 1. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych w przedszkolu i w domu.
 2. Nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie.
 3. Promowanie zachowań prozdrowotnych.
 4. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.
 5. Doskonalenie nawyków higienicznych i sprawności samoobsługowych.
 6. Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowi i bezpieczeństwu.
 7. Edukacja żywieniowa dzieci , rodziców i pracowników przedszkola.
   
 1. Przewidywane uzyskane umiejętności dzieci

Dziecko:

 • wie, jakie produkty spożywcze mają wartości odżywcze
 • rozumie, dlaczego dieta powinna być urozmaicona, a posiłki regularne
 • zachowuje higieną przy spożywaniu posiłków
 • wie, że owoce i warzywa są źródłem witamin
 • uczestniczy w samodzielnym przygotowywaniu posiłków,                                                                                    
 • wie, jakie korzyści dla zdrowia ma codzienna gimnastyka, ruch na świeżym powietrzu
 • chętnie uczestniczy oraz inicjuje gry i zabawy w gronie rówieśników
 • wie, do kogo powinno się zwrócić w razie kłopotów ze zdrowiem
 • rozumie i przestrzega konieczność codziennych zabiegów higienicznych
 • dba o porządek i ład wokół siebie
 • zna reguły współżycia w grupie
 • przezwycięża niechęć do nieznanych potraw
 • wie o konieczności zwracania się o pomoc medyczną do lekarz i pielęgniarki
 • rozumie konieczność przyjmowania leków podczas choroby
 • wie ,że należy dostosować ubranie do warunków pogody
 • rozumie konieczność dokładnego stosowania zabiegów higienicznych
   
 1. TREŚCI PROGRAMOWE PROJEKTU

Treści programowe projektu wynikają z następujących obszarów Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego :

Obszar 2.
Kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych i kulturalnych . wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

Obszar 5.
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Obszar 6.
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

pkt.1 - wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić
pkt.4 - wie ,że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych  

 1. Czas realizacji- rok szkolny 2015/2016- /wprowadzenie w roku szkolnym 2014/2015 w formie pilotażowej/
   
 2. Formy pracy:/zabawa
 • indywidualna /zadań samodzielnie projektowanych/
 • zespołowa
 • zbiorowa
   
 1. Metody pracy:
 • problemowe/odkrywanie/
 • aktywizujące/przeżywanie/
 • praktyczne/działanie/
 • podające/przyswajanie/
   
 1. Sposoby realizacji:   

Lp.:

Planowane działanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

Uwagi

1.
Samodzielne przygotowywanie przez dzieci śniadań, jako najważniejszego posiłku dnia.
Nauczyciele
kucharka
Cały rok
 
2.
Organizowanie spotkań dla Rodziców z pielęgniarką, lekarzem, dietetykiem.
Dyrektor
Nauczyciele:
Pani Michalina Lewandowska, Pani Agnieszka Pawlikowska
Cały rok
 
3.
Organizowanie spotkań z dietetykiem, pielęgniarką i lekarzem dla dzieci.
/m.in.; nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Medycznym w ramach programu „Dzieciństwo bez próchnicy”/
Dyrektor
Nauczyciele:
Michalina Lewandowska,
Agnieszka Pawlikowska,
Barbara Falacińska
Cały rok, zgodnie z harmonogramem  
4.
Organizowanie kącików aktywności twórczej utrwalających zasady dobrego odżywiania.
Dyrektor
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
 
5.
Udział pracowników w spotkaniach i szkoleniach organizowanych w ramach programu „Wiem , co jem” przez m.st. Warszawę .
Dyrektor
Kierownik gospodarczy
Zgodnie z harmonogramem
 
6.
Udział pracowników w spotkaniach i szkoleniach związanych z prawidłowa organizacja żywienia dzieci.
Dyrektor
Wszyscy nauczyciele
Cały rok. Zgodnie z potrzebami.
 
7.
Organizacja warsztatów kulinarnych dla rodziców i dzieci.
Dyrektor
Wszyscy nauczyciele
W II semetrze
 
8.
Organizacja comiesięcznych zabaw kulinarnych pt:” Dzień owocowo-warzywny”
Dyrektor
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
 
9.
Nawiązanie współpracy z gabinetem stomatologicznym- przeprowadzenie spotkań , zabaw dla dzieci z zakresu profilaktyki stomatologicznej.
Stałe i systematyczne prowadzenie profikatyki przeciwdziałania próchnicy/ pogadanki, plakaty,
Dyrektor
Nauczyciele:
Michalina Lewandowska,
Agnieszka Pawlikowska,
Barbara Falacińska
Cały rok
 
10.
Organizacja konkursu kulinarnego :„Wiosenny zawrót głowy -Kanapka warzywno-owocowa”.
Pani Michalina Lewandowska
Pani Agnieszka Pawlikowska
Kwiecień-maj
 
11.
Prowadzenie gazetki dla Rodziców „Piramida żywieniowa przedszkolaka”- umieszczenie i udostępnianie artykułów poświeconych żywieniu dzieci.
Pani Michalina Lewandowska
Cały rok

 

 

Tak poznajemy w przedszkolu zdrowe produkty!

Projekt_edukacji_zdrowotnej_02
Projekt_edukacji_zdrowotnej_03

To przedszkolny Dzien Pomidorka! Najlepiej smakuje samodzielnie zrobiona zupa pomidorowa , samodzielnie pokrojony pomidor i przetarty przecier pomidorowy!

Projekt_edukacji_zdrowotnej_04
Projekt_edukacji_zdrowotnej_05

30.09.2015r spotkanie z dietetykiem - Panią Adrianną Jarmuszko

Projekt_edukacji_zdrowotnej_06
Projekt_edukacji_zdrowotnej_07

Poznajemy przedszkolną kuchnię.

Projekt_edukacji_zdrowotnej_08
Projekt_edukacji_zdrowotnej_09
Projekt_edukacji_zdrowotnej_10

Kontakt

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"

ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa

Tel: (22) 843 30 49
E-mail: przedszkole.nr.244@neostrada.pl

 

 

Strona stworzona przez firmę Media ISQ  

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.