Przedszkole_nr_244_01
Przedszkole_nr_244_02
Baner 3_small
Przedszkole_nr_244_03
Przedszkole_nr_244_04

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa
Tel: (22) 843 30 49
e-mail: przedszkole.nr.244@neostrada.pl

Program Chronimy Dzieci


FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ zajmuje się ochroną najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na minimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Fundacja dużą uwagę kieruje na wspieranie rodziców, aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie.

 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się problemem 

 
 • Krzywdzenia dzieci
 • Bezpieczeństwem dzieci online
 • Dobrym rodzicielstwem
 • Bezpieczeństwem dzieci w placówkach
 • Wymiarem sprawiedliwości przyjaznym dziecku

 PROJEKT CHRONIMY DZIECI
Bezpieczeństwo dzieci w placówkach
 
 
 
 
Od 2010 roku realizuje program profilaktyki przemocy wobec dzieci- Chronimy Dzieci. Jest on realizowany po to, by w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych dzieci były chronione przed przemocą oraz po to, by znajdowały w nich pomoc, gdy doświadczą  krzywdzenia.
 
Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.
 
Przedszkole Niegocińskie Skrzaty uczestniczy w programie od roku szkolnego 2011/2012
 
Ideą programu jest spełnianie wysokiego poziomu standardów ochrony dzieci oraz oferowanie wysokiej jakości programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem. Przedszkole, które właściwie spełnia te standardy otrzymuje certyfikat Chronimy dzieci.
 
Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców 
i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
 

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzenie
   
Przedszkole Niegocińskie Skrzaty uczestniczy w programie od roku szkolnego 2011/2012
 
Otrzymało taki certyfikat w roku przedszkolnym 2012/2013 i nadal cały zespół pracuje nad tym by każdego roku doskonalić swe umiejętności i przeciwdziałać krzywdzeniu dziecka, co wiąże się z przedłużaniem posiadania owego certyfikatu a co najważniejsze służy coraz lepszej ochronie oraz znajomości i rozpoznawania symptomów krzywdzenia małego dziecka przez nasz personel.
 
Cyklicznie prowadzone są zajęcia dla dzieci jak i warsztaty dla rodziców podnoszące ich świadomość na temat problemów społecznych, mówiących jak im zapobiegać i przeciwdziałać. Uczymy reagowania na przemoc, na obcych, na strach ale mówimy również o mądrym  i bezpiecznym korzystaniu z internetu.
 
Cały czas aktualizujemy naszą Preambułę- Politykę Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem, tak aby spełniała ona potrzeby i odpowiadała oraz regulowała właściwy i bezpieczny dla dziecka tok działań.
 
www.fdds.pl  – przydatny link do strony Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.  
 
Drogi Rodzicu!
Zajrzyj bo warto!
 

Odbiór certyfikatu Chronimy Dzieci przyznanego dla przedszkola przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

 
 
 
1. Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu 244 - plik do pobrania
2. Załącznik nr 1 - plik do pobrania
3. Załącznik nr 2 - plik do pobrania
4. Załącznik nr 3 - plik do pobrania
5. Załącznik nr 4 - plik do pobrania
6. Załącznik nr 5 - plik do pobrania

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"

ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa

Tel: (22) 843 30 49
E-mail: przedszkole.nr.244@neostrada.pl

 

 

Strona stworzona przez firmę Media ISQ  

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.