Przedszkole_nr_244_01
Przedszkole_nr_244_02
Baner 3_small
Przedszkole_nr_244_03
Przedszkole_nr_244_04

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa
Tel: (22) 843 30 49
e-mail: przedszkole.nr.244@neostrada.pl

Aktualności

Webinar dla rodziców
12 maja 2021

Fundacja Mederi zaprasza rodziców dzieci przedszkolnych na dwa webinary ze specjalistami – psychologiem, psychoterapeutą i lekarzem ...

Ogłoszenie o Konkursie ...
3 marca 2021

Ogłoszenie o Konkursie Logopedycznym - plik do pobrania

Rekrutacja 2021/2022
23 lutego 2021

Drodzy Rodzice! W dniach 02.03.2021r godz.13.00 – 18.03.2021r godz. 20.00:00 trwa rejestracja w systemie rekrutacyjnym wniosków o ...

Linki

Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO
OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 244
„NIEGOCIŃSKIE SKRZATY”
W WARSZAWIE.
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne.
 
 1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z ogrodu Przedszkola Publicznego „Niegocińskie skrzaty”.
 2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na ogrodzie dzieciom.
 3. Za rzeczy pozostawione na ogrodzie, przy wejściu do przedszkola pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności.
 
§ 2
Zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego.
 
 1. Ogród przedszkolny przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola.
 2. Z ogrodu przedszkolnego dzieci korzystają pod opieką nauczyciela , którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Dzieci  przebywają wyłącznie na wyznaczonych terenach.
 3. Przed wyjściem na ogród nauczyciele, pomoc nauczyciela, mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić Dyrektorowi, zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.
 4. Nauczyciele mają obowiązek ustalać z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać ich konsekwentnego przestrzegania.
 5. W czasie pobytu dzieci na ogrodzie brama wejściowa powinna być zamknięta.
 6. Na ogrodzie mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody; na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt. Sprzęt jest dezynfekowany przez pracowników dozoru zgodnie z potrzebami.
 7. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, następnie powiadomić dyrektora oraz rodziców dziecka.
 8. W wyjątkowo słoneczne dni dzieci powinny być zapatrzone w dodatkowe okrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki).
 9. Podczas pobytu na ogrodzie dzieci mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką dorosłego.
 10. O odbiorze dziecka z ogrodu rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek powiadomić  nauczyciela; odbiór dziecka z placu zabaw nie może być samodzielną decyzją osoby odbierającej.Odbiór dziecka z ogrodu powinien odbyć się sprawnie z uniknięciem kontaktów, a rodzic/opiekun stosuje środki zapobiegawcze( dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa, zachowanie odległości).
 11. Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzice bądź osoby przez nich upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.
 
§ 3
Postanowienia końcowe.
 
 1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są rodzice i prawni opiekunowie oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione a także pracownicy przedszkola.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola.
 

Kontakt

Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"

ul. Niegocińska 9
02-698 Warszawa

Tel: (22) 843 30 49
E-mail: przedszkole.nr.244@neostrada.pl

 

 

Strona stworzona przez firmę Media ISQ  

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.